Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ի՞նչ է կոչվում նկարում պատկերված էջի \(4\) համարով համարակալված հատվածը:
 
8.JPG