Ընտրել սխալ պատասխանը:
Պարբերության առաջին տողի սկիզբը կարող է պարբերության մնացած տողերի նկատմամբ լինել՝