Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կատարված գործողությունների վերանայում 6-րդ դասրան

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կատարված վերջին գործողությունըչեղյալ դարձնելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
2. Կատարված գործողությունների վերականգնելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
3. Կատարված գործողությունների անտեսում և վերականգնում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
4. Կատարված գործողությունների վերանայում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
5. Կատարված գործողությունների անտեսում և վերականգնում ստեղնաշարի օգնությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
6. Ստեղնաշարային համակցություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
7. Տեքստի հետ աշխատանքը ստեղնաշարի օգնությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
8. Կատարված գործողությունների վերանայում օրինակի հիման վրա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
9. Word-ում կատարված գործողությունների վերանայում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք: Թեմա՝ Կատարված գործողությունների անտեսում և վերականգնում 00:10:00 հեշտ 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք: Թեմա՝ Ստեղաշարային համակցություններ 00:10:00 միջին 8Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ:
2. Ստուգողական աշխատանք: Թեմա՝ Տեքստի հետ աշխատանքը ստեղնաշարի օգնությամբ 00:20:00 բարդ 8Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի հաարցերին՝ կապված կատարված գործողությունների վերանայման հետ: