Ճիշտ պատասխանը գրել վանդակում: 
 
Տեքստ ներմուծելիս հարկավոր է հիշել, որ տեքստի մեջ պայմանանշան ավելացնելու համար անհրաժեշտ է կուրսորը տեղադրել տեքստի անհրաժեշտ մասում և ներմուծել ավելացվող պայմանանշանը: (Գրել ճիշտ է, կամ սխալ է)