Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Տեքստի տառաշարի պարամետրերի սահմանումը 1Մ.
2. Տեքստի ներմուծումը: Տառատեսակի ընտրություն 2Մ.
3. Տեքստի հեռացումը: Անցումը հաջորդ տողին: Կետաչափի հասկացությունը 5Մ.
4. Գուշակիր տեքստային խմբագրիչում առկա բառը 2Մ.