Փաստաթղթի էջի պարամետրերը սահմանելու համար անհրաժեշտ է.
 
\(=>\)ընտրել Page Layout ներդիրը,
 
pagelayout.png
\(=>\) լուսանցքների չափերը սահմանելու համար ընտրել Page Setup խմբի margins.png (Margins) կոճակը, ապա բացված ցուցակից ընտրել անհրաժեշտ պարամետրերով էջը,
 
margins1.png
 
Լուսանցքներին նոր չափեր տալու համար պետք է ընտրել Custom Margins գրառումը, և բացված պատուհանում սահմանել լուսանցքների չափերը \((\)Top՝  վերևից, Bottom՝ ներքևից, Left՝ ձախից, Right՝ աջից\()\) :
 
margins2.png
 
\(=>\)  ինֆորմացիան արտածելու տեսքը սահմանելու համար սեղմել Page Setup բաժնի orientation.png (Orientation)  կոճակն ու ընտրել առաջարկվող տարբերակներից անհրաժեշտը՝ portrait.png Portrait  (երկայնակի) կամ landscape.png Landscape(լայնակի),
  
orientation1.png
 
\(=>\)  թղթի չափն ընտրելու համար սեղմել Page Setup խմբի size.png (Size) կոճակն ու բացված ցուցակից ընտրել անհրաժեշտը։
 
size1.png
Աղբյուրները
 Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան,  Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, Երևան 2012