Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
MS Excel–ում նոր փաստաթուղթ ստեղծելիս բերվում է պատուհան, որի անվան տողում բերվում է ֆայլին ավտոմատ կերպով տրվող անվանումը: Նշվածներից ո՞րը կարող է լինել նոր ստեղծվող փաստաթղթին ավտոմատ կերպով տրվող անվանում: