Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞րն է բաց թողնված բառը:

\(Microsoft\) \(Excel\) \(2007\) էլեկտրոնային աղյուսակի միջավայր մտնելու համար պետք է մկնիկի օգնությամբ հաջորդաբար իրականացնել հետևյալ քայլերը.

\(_______\) \(=>\) \(All\) \(Programs\) \(=>\)\( Microsoft\) \(Office\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Excel\) \(2007\)