\(Microsoft\) \(Excel\) \(2007\) էլեկտրանային աղյուսակի միջավայր մտնելու համար պետք է հաջորդաբար կատարել հետևյալ քայլերը.
 
\(Start\) \(=>\) \(All\) \(Programs\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\) \(Excel\) \(2007\)  
Եթե ամեն ինչ ճիշտ եք կատարել, ապա էկրանին կտեսնեք նկարում պատկերված պատուհանը, որը \(Microsoft\) \(Office\) \(Excel\) \(2007\) (հետագայում՝ \(MS\) \(Excel\) կամ ուղղակի \(Excel\)) էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական աշխատանքային պատուհանն է։
 
պատուհան.png
 
Ինչպես տեսնում ենք՝ \(Excel\)-ի պատուհանի կառուցվածքը հիմնականում նման է \(Word\)-ի աշխատանքային պատուհանի կառուցվածքին։ Բերված պատուհանի որոշ բաղադրիչներ ձեզ արդեն ծանոթ են, իսկ մնացած բաղադրիչներին կծանոթանանք հետագայում՝ ըստ անհրաժեշտության:
Աղբյուրները
 Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան,  Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, Երևան 2012