\(Excel\)-ի միջավայրում ստեղծվող փաստաթուղթն անվանում են աշխատանքային գիրք, որը բաղկացած է, այսպես կոչված, աշխատանքային թերթերից։ Աշխատանքային թերթերը կարելի է ակտիվացնել մկնիկի ցուցիչով ընտրելով դրանց պիտակները, ընտրելով \(Sheet1-\)ը՝ կբացեք առաջին թերթը, \(Sheet2-\)ը՝ երկրորդ թերթը և այլն։ Նկարում բերված օրինակում ընտրվել է \(Sheet5-\)ը։
 
sheet.png 
Աշխատանքային թերթն անվանափոխելու  համար անհրաժեշտ է.
 
\(=>\)մկնիկի ցուցիչը տեղադրել համապատասխան թերթի պիտակի վրա ու սեղմել աջ սեղմակը,
\(=>\) ընտրել բացված ենթատեքստային մենյուի \(Rename\) հրամանը,
\(=>\) թերթի հին անվան փոխարեն ներմուծել նորը։
ajklik.png 
Աշխատանքային թերթ ավելացնելու համար անհրաժեշտ է.

\(=>\) մկնիկի ցուցիչը տեղադրել այն թերթի պիտակի վրա, որից առաջ պետք է որ թերթ ավելացնել ու սեղմել աջ սեղմակը,
\(=>\) ընտրել բացված ենթատեքստային մենյուի Insert հրամանը, ապա բերված պատուհանի \(Worksheet \) կոճակն ու ընտրությունը հաստատել \(OK\) կոճակով։
Աշխատանքային գրքի վերջում  նոր թերթ ավելացնելու համար կարելի է օգտվել թերթերի պիտակների ղեկավարման վահանակի sheetadd.png կոճակից։
Աշխատանքային թերթը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է.
 
\(=>\) մկնիկի ցուցիչը տեղադրել տեղափոխման ենթակա թերթի պիտակի վրա ու սեղմել աջ սեղմակը,
\(=>\) ընտրել բացված ենթատեքստային մենյուի \(Move\)  \(or\) \(Copy\)  հրամանը, ապա բերված պատուհանում այն թերթը, որից առաջ պետք է տվյալ թերթը տեղավորել։ Ընտրությունը հաստատել \(OK\) կոճակով։
Աղբյուրները
 Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան,  Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան, Երևան 2012