Նշիր ճիշտ պատասխանները:
 
1. Թվարկվածներից ո՞րն է հանդիսանում վարչարարական դոմեն:
  
 
2. Թվարկվածներից ո՞րն է հանդիսանում աշխարհագրական դոմեն: