Ընտրիր ճիշտ պատասխանները:
 
Թվարկվածներից որո՞նք են հանդիսանում կոմերցիոն կազմակերպությունների սերվերներ: