Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Թվարկվածներից որոնք չեն կարող հանդիսանալ IP հասցե: