Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
\(Internet\) \(Explorer\)-ի միջավայր մտնելու համար անհրաժեշտ է մկնիկի օգնությամբ հաջորդաբար իրականացնել հետևյալ քայլերը. ________ \(=>\) \(All\) \(Programs\) \(=>\) \(Internet\) \(Explorer\)