Լրացրու ճիշտ պատասխանները:
 
(Եթե պատասխանը հանդիսանում է թիվ, ապա այն գրառիր թվանշանների միջոցով:)
 
Առաջին մակարդակի դոմենը լինում է երկու տիպի՝ աշխարհագրական և :
 
\(IP–\)հասցեն \(4\) մասից է բաղկացած, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է -ից \(255\) միջակայքի ցանկացած արժեք հանդիսանալ: