Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Լրացրու ճիշտ պատասխանները:
 
(Եթե պատասխանը հանդիսանում է թիվ, ապա այն գրառիր թվանշանների միջոցով:)
 
\(Internet\) \(Explorer –\)ի միջավայր մտնելու համար անհրաժեշտ է մկնիկի օգնությամբ հաջորդաբար իրականացնել հետևյալ քայլերը.

\(Start\) \(=>\) \(All\)
\( =>\) \(Internet\) \(Explorer\)
 
\(IP–\)հասցեն բաղկացած է մասից, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է \(0\)-ից \(255\) միջակայքի ցանկացած արժեք հանդիսանալ: