Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Առաջին մակարդակի դոմենը 1Մ.
2. Աշխարհագրական տիպի առաջին մակարդակի դոմեն 1Մ.
3. Ո՞րն է Ինտերնետ բրաուզերի անվանում 2Մ.
4. Որո՞նք չեն կարող հանդիսանալ IP հասցե 3Մ.