Լրացրու ճիշտ պատասխանները:
 
(Պատասխանները գրիր թվանշաններով):
 
1.   10 բայթը հավասար է  բիթ:
 
2.  128 բիթը կազմում է  բայթ: