Գրիր ճիշտ պատասխանները:
 
(Պատասխանները գրիր թվանշաններով:)
 
1. 16 Կբայթը հավասար է  բայթ:
 
2.  3072 բայթը կազմում է   Կբայթ: