Նշիր ճիշտ պատասխանը:
Ինչի՞ գործողություն կարելի է կատարել MS PowerPoint-ի պատուհանի layout.png կոճակով: