Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ցուցադրությունում ________ համար անհրաժեշտ է.

\(=>\) ընտրել այն սլայդը, որից հետո անհրաժեշտ է ավելացնել նորը,
\(=>\) ընտրել \(Home\) ներդիրի \(Slides\) խմբի \(New\) \(Slide\) կոճակը։