Պատասխանիր հարցերին:
  
Որպես պատասխան կարող ես օգտագործել հետևյալ բառերը.
 
Reset, Design, Cut, Paste, Copy, Review, View, Home, Insert, New Slide, Shapes, Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Layout, Delete
 
1. Ի՞նչ անվանում ունի MS PowerPoint-ի պատուհանի paste.png կոճակը:
 
Պատասխան՝
 
2. Ո՞ր ներդիրում է տեղադրված այն:
 
Պատասխան՝