Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Պնդումներ (Սլայդի կառուցվածքը) 1Մ.
2. Ի՞նչ է պատկերված 2Մ.
3. Սլայդի պատրաստի մակետի օրինակ 3Մ.