Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանը:
 
\(PowerPoint\) ծրագրի օգնությամբ ստեղծված համակարգչային ցուցադրումը որոշակի հաջորդականություն է:
 
Համակարգչային ցուցադրումը կարող է բաղկացած լինել միայն մեկ , սակայն սովորաբար այն բազմաթիվ սլայդներ է պարունակում։