Մուտքագրիր բաց թողնված բառերը:
 
\(MS\) \(PowerPoint\) \(2007\) ծրագրի միջավայր մտնելու համար պետք է հաջորդաբար կատարել հետևյալ քայլերը.

\(Start\) \(=>\) \(All\) \(Programs\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\)
\(2007\)
 
\(PowerPoint\) պատուհանի կառուցվածքը մեծապես նման է –ի պատուհանի կառուցվածքին։
 
 \(MS\) \(PowerPoint\) \(2007\) ծրագրի պատուհանը վերնագրի տող :