Գրիր ճիշտ պատասխանը:
 
(Որպես պատասխան կարող ես օգտագործել հետևյալ բառերը):
  
\(Delete,\) \(Enter,\) սլայդների, տեսակավորման, ցուցադրման, \(F5,\) \(F4,\) \(F7,\) պատկերների, \(Shift,\) \(Ctrl,\) \(Alt,\) տարբերակման, տեղափոխել, կառուցվածքների, տեքստերի, սովորական, ջնջել 
  
 
Սլայդներիռեժիմում կարելի է տեսնել ցուցադրման մեջ առկա տեսաերիզներն ու լսել ձայնային էֆեկտները: