Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. MS PowerPoint-ի պատուհանի կառուցվածքը (1-ին մաս) 1Մ.
2. Համակարգչային ցուցադրում 1Մ.
3. Ո՞րն է համապատասխան կոճակը 3Մ.