Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
 
\(MS\) \(PowerPoint\) \(2007\) ծրագրի միջավայր մտնելու համար պետք է հաջորդաբար կատարել հետևյալ քայլերը.

_______ \(=>\) \(All\) \(Programs\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\) \(=>\) \(Microsoft\) \(Office\) \(PowerPoint\) \(2007\)