Ճի՞շտ է, թե՞ սխալ հետևյալ միտքը:
 
1. \(MS\) \(PowerPoint\) կամ \(PowerPoint\) ծրագիրը նախատեսված է նկարկեր ստեղծելու համար:
 
 
2. Ցուցադրումը կարող է պարունակել ներկայացվող ինֆորմացիան լուսաբանող բանավոր խոսքի (ելույթի) ծրագիրը, ներկայացվող նյութի հիմնադրույթները: