Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ընտրված է ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության Phonetical  ձևը: Ստեղնաշարի «[n4w8» ստեղների հաջորդականությանը հայերեն ո՞ր բառն է համապատասխանում: