Լրացրու բաց թողնված բառը:
 
Ստեղնաշարի վրա պայմանանշանների դասավորության երկու՝ \(Phonetical\) (համահունչ) և  (մեքենագիր) ձևեր գոյություն ունեն։