Գրիր բաց թողնված բառը:
 
 
1. \(Print\) պատուհանի \(Page\) \(range\) բաժնի  դաշտը նշելիս, կտպագրվի ամբողջ փաստաթուղթը:
 
 
2. \(Print\) պատուհանի \(Page\) \(range\) բաժնի \(Current\)  դաշտը նշելիս, կտպագրվի փաստաթղթի ընթացիկ էջը: