Մուտքագրիր նախադասություններից յուրաքանչյուրում բաց թողնված բառը:
 
1. \(Print\) պատուհանի \(Number\) \(of\) դաշտում կարելի է տալ տպագրվող փաստաթղթի նմուշների քանակը:
 
2. \(Word\)-ի միջավայրում բացված ընթացիկ փաստաթուղթը կարելի է  նաև \(Ctrl\) և \(P\) ստեղների համատեղ սեղմումով։