Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Պնդումներ փաստաթղթի նախնական դիտման վեաբերյալ 1Մ.
2. Փաստաթղթի տպագրման ենթակա էջերը 1Մ.
3. Փաստաթղթի քանի՞ նմուշ կտպագրվի 2Մ.