Կարդա՛ հարցը և պատասխանի՛ր:
 
Ցուցակից ընտրել հարաբերական հասցեն՝