Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ \(Excel\) \(2007\) էլեկտրոնային աղյուսակում մեկ կամ մի քանի բջիջների պարունակած տվյալները կարելի է հասցեի միջոցով կիրառել տարբեր բանաձևերում (գրիր «այո» կամ «ոչ»)։