Ընտրի'ր մեկ ճիշտ պատասխան:
 
\(MS\) \(Excel\) էլեկտրոնային աղյուսակի բջջում գրված \(=3*(21-14)+8\) արտահայտությունը բանաձև է, թե՞ գրվածք: