Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Բջիջների բլոկը 2Մ.
2. Բանաձևերի կիրառումը հաշվարկներում 4Մ.
3. Բջջի պարունակության խմբագրում 6Մ.