Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Line դիագրամի տեսակը 2Մ.
2. Գտիր ինքնալրացման արդյունքում ստացված թիվը 6Մ.
3. Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ 4Մ.