Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Line դիագրամի տեսակը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ինքնալրացում

Բարդություն հեշտ

2
3. Բջիջների միջակայքերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակ

Բարդություն միջին

4
5. Բանաձևի միջոցով հաշվարկների իրականացում

Բարդություն միջին

4
6. Թվային հաջորդականության ստացումը

Բարդություն միջին

4
7. Գտիր ինքնալրացման արդյունքում ստացված թիվը

Բարդություն բարդ

6
8. Հաշվել Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն բարդ

6
9. Որոշիր միջակայքի բջիջների հասցեները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար