Մտածի'ր և պատասխանի'ր:
 
Նշե՛ք այն բջիջների հասցեները, որոնք գտնվում են \(A4:C4\) միջակայքում՝
 
4.JPG