Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դիագրամների կառուցումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Դիագրամների կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

2
3. Դիագրամների կառուցման գործընթացը

Բարդություն հեշտ

2
4. Դիագրամների տեսակները

Բարդություն միջին

4
5. Դիագրամների կառուցման հրամանները

Բարդություն միջին

4
6. Դիագրամներ

Բարդություն միջին

4
7. Դիագրամների տարրերը

Բարդություն բարդ

6
8. Մուտքագրել դիագրամների տարրերը

Բարդություն բարդ

6
9. Ինչպես կառուցել դիագրամներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար