Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

22Մ.
1. Հանգույցները տեսանելի դարձնելը 2Մ.
2. Կորի տեղամասի ձևափոփոխումը 2Մ.
3. Հանգույցների տիպերը փոխելը 6Մ.
4. Կորի հանգույցը նշելը 6Մ.
5. Կորի մի քանի հանգույց նշելը 6Մ.