Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերը որպես առանձին օբյեկտ

Բարդություն հեշտ

2
2. Օժանդակ գործիքներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործիք ընտրելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Օժանդակ գործիք ընտրելը

Բարդություն միջին

4
5. Ցանկացած գիծ նկարելը

Բարդություն միջին

4
6. Ուղիղ գիծ նկարելը

Բարդություն միջին

4
7. Ուղղանկյուն նկարելը

Բարդություն բարդ

6
8. Շրջանագիծ նկարելը

Բարդություն բարդ

6
9. Նկարչության մի քանի գործիքներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ