Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Օժանդակ գործիքներ 2Մ.
2. Ցանկացած գիծ նկարելը 4Մ.
3. Շրջանագիծ նկարելը 6Մ.