Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ տեսք ունեն բոլոր նկարվող օբյեկտները

Բարդություն հեշտ

2
2. Օբյեկտի գունալցումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Օբյեկտի եզրագծի գունավորումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Օբյեկտը գունազրկելը

Բարդություն միջին

4
5. Outline Tool գործիքի օժանդակ մենյուն

Բարդություն միջին

4
6. Fill Tool գործիքի օժանդակ մենյուն

Բարդություն միջին

4
7. Fill Tool գործիքը

Բարդություն բարդ

6
8. Ինչպե՞ս գունալցել օբյեկտը

Բարդություն բարդ

6
9. Եզրագծի գունավորումը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար