Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
\(CorelDRAW\) \(X5\) գրաֆիկական խմբագրիչում \(Fill\) \(Tool\) գործիքի օժանդակ մենյուի մեջ ներառված գործիքներից օգտվելու համար անհրաժեշտ է՝

* նշել օբյեկտը,
* մկնիկի ցուցիչը տեղադրել _______________ գործիքի նշանի մոտ տեղադրված եռանկյան վրա,
* սեղմել ձախ սեղմակը,
* մկնիկի ցուցիչը տեղադրել հայտնված օժանդակ գործիքներից անհրաժեշտի վրա,
* սեղմել մկնիկի ձախ սեղմակը։