Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Oբյեկտը կամ օբյեկտների խումբը այլ ֆայլադարանում պատճենելու համար անհրաժեշտ է.

* ընտրել պատճենման ենթակա օբյեկտը կամ օբյեկտների խումբը,
* մկնիկի աջ սեղմակով բացվող ___________________ մենյուի \(Copy \) հրամանով ընտրված օբյեկտը կամ օբյեկտների խումբը պատճենել փոխանակման բուֆերում,
* նշել այն վայրը, որտեղ պետք է պատճեն տեղադրել ու մկնիկի աջ սեղմակով բացվող ենթատեքստային մենյուի \(Paste\) հրամանով փոխանակման բուֆերի պարունակության պատճեն տեղադրել այդտեղ: