Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Օբյեկտը կամ օբյեկտների խումբն այլ ֆայլադարանում պատճենել հնարավոր չէ: Գրել այո կամ ոչ: