Մտածի'ր և պատասխանի'ր:
 
Երբ համակարգչում օբյեկտի գտնվելու տեղը հայտնի չէ, ապա նման դեպքերում հարկավոր է օգտվել օբյեկտի ավտոմատ որոնման ____________________ :