Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք: Թեմա՝ Օբյեկտի որոնումը

Բարդություն միջին

20

Նյութեր ուսուցչի համար